Tanıtım

Hava ulaştırma Fakültesi Dünyada önemli yere sahip olan havacılık sektörü alanında yetkili ve iyi yetişmiş insan gücü mezun etmeyi amaçlamaktadır. Birçok disiplinin bir araya geldiği fakültemizde mühendislik, yönetim gibi disiplinler arası bilimsel araştırmalara da yer verilmektedir.  Havacılık alanında yetişmiş insan kaynağının ülkeye kazandırılması ve havacılıkla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı akademik birimdir. Ülkemizin de gelişimi doğrultusunda havacılık alanında başarılı ve nitelikli uzmanlar yetiştirerek, ülkenin insan kaynağı ihtiyacını gidermek amaçlanmaktadır.

Fakültemiz, akademik kariyeri başarılarla dolu öğretim üyelerinden oluşmakta ve branşın tüm alt alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz ve uçuş eğitim takımımız bulunmaktadır. Kalitesi ve bilimsel etkisi yüksek yayınlar üretmeyi hedefleyen akademik kadromuz bu yayınları deneysel bulgularla bütünleştirmeyi ilke edinmiş ve geçmişte Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve DPT gibi kaynak sağlayan kuruluşlar nezdinde yürüttüğü projelerle deneysel çalışmalara verdiği önemi ispat etmiştir. Eğitimde deneysel boyutun önemini uyguladığı müfredata hem Tümleşik Eğitim programıyla hem de neredeyse tümü uygulamalı olan dersleriyle yansıtan bölümlerimiz Türkiye’de ve dünyada kabul gören akreditasyon kuruluşlarının (EASA, JAA, FAA, SHGM) öngördüğü teknik kompozisyonun koşullarını da yerine getirmekte, mezunlarımızın Avrupa ve Amerika üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarına rahatlıkla devam edebilmelerine olanak tanımaktadır. Fakültemizde öğrenciler son sınıfa geldiklerinde seçmeli dersler alarak akademik yetkinliklerini belli bir alana odaklayabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

 

Fakültemiz bünyesinde Pilotaj Bölümü Bulunmakta ve bölümden ülkenin yetişmiş kaliteli pilot ihtiyacı karşılanmaktadır. Hava alanı içeren kampüsümüz sayesinde havacılık alanında uzmanlaşabilecek eşsiz bir eğitim-öğretim imkânı Fakültemiz tarafından sunulmaktadır. Hava Ulaştırma Fakültesi’nin amacı, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü standartlara göre kurgulanmış eğitim müfredatları ile üstün donanımlı pilotlar ve hava trafik kontrolörleri yetiştirmektir.

 

Fakültemiz, mesleklerinde öncü olacak profesyoneller yetiştirmenin yanı sıra mezunlarına akademik derinlik ve AR-GE kültürü kazandırmayı da hedeflemektedir. Deneyimli akademik personelimiz, seçkin uçuş/teorik bilgi öğretmenleri, modern pist, kule ve tesisleriyle birden fazla kampüste verilecek olan eğitim ile mezunlarımızın sektörde aranan eleman olmaları hedeflenmektedir. Bu imkânlar geleceğin analitik düşünebilen, problem çözmeye odaklanmış, yöneticilik ve liderlik vasıfları olan, hedefleri yüksek, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten, ülkemizin havacılık sektörüne yön veren, Dünyaca aranan Pilotlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır

Hava Ulaştırma Fakültesinin misyonu havacılık ve uzay alanında teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmelere katkı sağlayabilen, düşünsel derinlik sahibi, bilimsel vasıfları yüksek, çevre ve toplum bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Hava Ulaştırma Fakültesinin vizyonu ülkemizde havacılık sektörünün büyüme hızına paralel olarak sektördeki hizmet kalitesini modern yaşamın gerektirdiği düzeye çıkarmak, ülkemizin havacılık alanında bölgesel ve küresel bir lider olmasını sağlamak ve uzay & uydu bilimleri alanlarında bilgiyi ürüne dönüştürebilen bir kurum olmaktır.