Dekan

Sevgili Öğrenciler,

Çağın en gözde mesleklerinden olan Pilotajın ve Hava Trafik Kontrolünün önemi bugün dünden daha fazla. Çünkü bugün teknik yetkinliği en üst düzeyde olan uçuş sistemleri ile uçuyoruz ve bu sistemlerin içinde yer alan iletişim, güdüm, kontrol ve seyrüsefer teknolojileri, uzaktan algılama ve değerlendirme sistemleri gibi aviyoniğin her bileşeninde teknolojik olanakları en üst düzeyde kullanıyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak zaman içinde karmaşıklığı daha fazla ancak yetenekleri de daha üstün sistemleri geliştiriyoruz. Teknolojik ilerlemelerin en hızlı biçimde hayat bulduğu havacılık sektöründe ise bu ürünlerin tasarımını ve yönetimini başarıyla gerçekleştirebilen başarılı pilotlara ve hava trafik kontrolörlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Bugünün çözüm bekleyen problemleri dünden daha fazla ve günümüz problemlerinin karmaşıklık düzeyi çok daha yüksek. Ancak bugünün Pilot ve Hava Trafik Kontrolörü adaylarının da bilgiye ulaşım ve bilgiyi ürüne dönüştürme olanakları da dünden çok daha fazla. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi olarak hayallerinin peşinde koşan, bilgiyi ürüne dönüştürebilen, yenilikçi ve yaratıcı Pilot ve Hava Trafik Kontrolörü adaylarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Fakültemiz, akademik kariyeri başarılarla dolu öğretim üyelerinden oluşmakta ve branşın tüm alt alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz ve uçuş eğitim takımımız bulunmaktadır. Kalitesi ve bilimsel etkisi yüksek yayınlar üretmeyi hedefleyen akademik kadromuz bu yayınları deneysel bulgularla bütünleştirmeyi ilke edinmiş ve geçmişte Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve DPT gibi kaynak sağlayan kuruluşlar nezdinde yürüttüğü projelerle deneysel çalışmalara verdiği önemi ispat etmiştir. Eğitimde deneysel boyutun önemini uyguladığı müfredata hem Tümleşik Eğitim programıyla hem de neredeyse tümü uygulamalı olan dersleriyle yansıtan bölümlerimiz Türkiye’de ve dünyada kabul gören akreditasyon kuruluşlarının (EASA, JAA, FAA, SHGM) öngördüğü teknik kompozisyonun koşullarını da yerine getirmekte, mezunlarımızın Avrupa ve Amerika üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarına rahatlıkla devam edebilmelerine olanak tanımaktadır. Erasmus ve ikili işbirliği anlaşmaları kanalıyla öğrencilerimizin yurtdışına açılmasına olanak tanıyacak olan Fakültemizde öğrenciler son sınıfa geldiklerinde seçmeli dersler alarak akademik yetkinliklerini belli bir alana odaklayabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Havacılık ve uzay bilimlerinde lider olmayı hedefleyen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi, seçkin öğretim üyeleri, bilimsel ve endüstriyel projeleri, kaliteli yayınları ve güçlü sanayi ilişkileri ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de hayallerinin peşinde koşan, analitik altyapısı güçlü, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim ve kuvvetli endüstriyel ilişkileri olan başarılı adayların adresi olacaktır.

Hava Ulaştırma Fakültesi V. Dekanı