Prof. Dr. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Serdar BADOĞLU

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi